Ekonomik Yapı

Ekonomik Yapı
Tarih : 22-01-2020 20 defa incelendi

İlçemizdeki halkın büyük kesiminin geçim kaynağı tarım ve   hayvancılıktır. İlçemizdeki arazilerin 41.346 dekarlık bölümü sulu, 358,054   dekarlık bölümü ise kuru tarıma elverişlidir.  Sulu arazilerde tütün, pamuk,   sebze; kuru arazilerde  ise buğday, arpa v.s. hububat ekimi yapılmaktadır.   İlçemizde, mevcut tarım arazisinin 33.815 dekarı bağ, 14.415   dekarı da meyve ağaçlarından  oluşmaktadır.  Son istatistiklere göre ilçemizde   4000 adet büyükbaş, 3.000 adet küçükbaş, 15.450 adet kümes hayvanı varlığı   tespit edilmiştir

Tarım :

İlçe yeryüzü şekilleri bakımından engebeli bir yapıya sahip   olduğundan tarım alanları fazla yer kaplamamaktadır. Ekili tarım alanlarında   yetiştirilen ürünlerin başında tütün gelmektedir. Bunun yanında pamuk, sebze ve   hububat ekimi de önemli yer tutmaktadır.                           İlçemizin toplam yüzölçümü 1.041.800   dekar olup, bu alanın 255.740 dekarı tarım, 60.500 dekarı çayır-mera, 622.120   dekarı orman arazisi, 65.890 dekarı ise kullanışsız arazidir.            

Tarım   arazisinin 41.000 dekarı sulu tarım arazisi olup kaynak, dere ve kuyu   sulamasıdır. Devlet sulaması mevcut değildir. Vatandaşlarımızın son yıllarda   kendi imkânlarıyla kazdırdıkları kuyularla sulu tarım arazisi oranı biraz artsa   da sulama suyu sıkıntısı devam etmektedir.

Bağcılık :

İlçemizde   bağcılık fazlasıyla önemli bir işlev görmektedir. İlçe dışında başlayan   bağlardan elde edilen üzüm ve üzümden elde edilen ürünler geçim kaynaklarından   birini oluşturmaktadır. Asma ağacının ve bağcılığa verilen önemi fazla olması   nedeniyle bağcılık ve tarımı özel bir yer almıştır.

Her yıl   mart-nisan aylarında ilçe halkı üzüm bağlarının bakımını, onarımını yapmakta,   ekim ayında ise bağbozumunu gerçekleştirmekte ve ürün kaldırılmaktadır. Üzümün   doğru zamanda hasat edilmesi gerekir. Üzümler istenilen olgunluğa eriştiğinde   hasat başlar. Hasat sırasında bozuk ve küflü üzümler ayrılır.   Üzüm suyunu elde etmek için çuvallar hazırlanır ve üzümler çuvalın içine   konularak ezme işlemi gerçekleştirilir. Bu işlemden sonra üzüm suyu kaplara   doldurulur ve üzüm suyunu taşımakta kullanılan  tulum dediğimiz bidon ile   taşınarak kaynatılmak üzere hazırlanır. Üzüm suyunu kaynatmakta kullanılan nıkre   veya sitil dediğimiz büyük kaplarda kaynama işlemi gerçekleştirilmektedir. Üzüm   suyu şırası kaynatılarak belirli bir kıvama getirilmekte ve pestil, sucuk, beyaz   sucuk ve kesme dediğimiz ürünler elde edilmektedir. Bu ürünler daha çok halkın   kendi ihtiyacını karşılamasına yöneliktir ve pek fazla ticareti   yapılmamaktadır.
    
İlçemizde ayrıca   ceviz ve badem ağaçları çok fazladır. Ceviz ve bademler olgulaştıktan sonra bir   kısmı kabuğundan ayrılarak bir kısmı da kabuklu olarak satılmaktadır. Genellikle   kabuksuz olarak ve kış aylarında pestilin içine konularak tüketilmektedir.

Hayvancılık:

İlçede büyükbaş   hayvancılık yapılmaktadır. Büyükbaş hayvancılık meraların azlığı ve yeryüzü   şeklinin elverişli olmamasından dolayı ahır hayvancılığı şeklinde yapılmaktadır.   Bunun yanı sıra kümes hayvancılığı da önemli bir yer tutmaktadır.

2007 Yılı   İlçemiz Hayvan Varlığı

Cinsi
Miktarı
Birimi
Sığır       3982    baş
Koyun    2.700     baş
Kıl keçisi    9.000    baş
Fenni kovan    1800     adet
Yerli kovan    350    adet
Türkiye’de   toplam sığır popülasyonunun %17’ si kültür ırkı, %44’ ü kültür melez ırkı ve   %39’ u yerli ırk hayvanlardan oluşurken, bu oran İlçemizde sırasıyla %13, %20 ve   %67’dir. Diğer bir deyişle kültür melez ve kültür oranı Türkiye ortalaması %61   iken bu oran Lice’de %33 ile oldukça düşüktür.

Sanayi:

Diyarbakır´ın Lice İlçesi´nde Toprak Holding tarafından   yaptırılan yağ ve yem fabrikaları ile ilçede ekonomi canlanmaya başlamıştır.    İlçemizde 1997 yılında 7500 metrekare   kapalı alan üzerine 12 milyon dolara yaptırdığı mermer fabrikasının ardından     2003 yılı mayıs ayında rafine ve dolum tesisleri ile ham yağ, eylül ayında da   ham yağ üretim ünitelerinin devreye girmesi ile yağlı çekirdek işleyerek üretime   geçmiştir. Bölgedeki en büyük ve Türkiye genelinde sektördeki en büyüklerden   biri olan 65000 metrekare üzerine kurulan Toprak Lice Yağ Fabrikası işletmesi,   ilçede istihdamın, kalkınmanın ve ticaretin gelişmesini sağlayan çok büyük bir   yatırımdır. 150 dönüm arazi üzerinde 30 bin metrekare kapalı alana sahip olan   yağ ve yem fabrikaları yaklaşık 20 milyon dolara mal olmuştur. Tesislerde   üretilen yağ ve yemler başta Ortadoğu olmak üzere çok sayıda ülkeye ihraç   edilmektedir. Yağ fabrikasının yıllık üretim kapasitesi 105 bin tondur. Her iki   fabrikada toplam 250 kişi istihdam edilmektedir.

Toprak Mermer Fabrikası:

İlçemizde Toprak Holding tarafından   yaptırılan mermer fabrikası 7500 metrekare kapalı alan üzerine kuruludur. 12    milyon dolara yaptırılan fabrika 2007 yılında faaliyete geçmiştir. Fabrika 150   işçiye istihdam yaratmaktadır. İşlenen mermerler iç piyasada olduğu kadar dış   piyasada da satılmaktadır. Mermerin ihraç edildiği başlıca ülkeler; Çin,   Endonezya, Japonya, İtalya, İrlanda, İspanya ve Suudi Arabistan’dır.

Toprak Yem ve Yağ Fabrikaları:

2002 yılı kasım ayında üretime başlayan Toprak Lice Yem Fabrikası,   Toprak Lice Yağ Fabrikası ile birlikte entegre tesis olarak kurulmuştur. Saatte   30 ton yem üretme kapasitesindedir. Peletleme kapasitesi ise saatte 15 tondur.                           

En ileri teknoloji ile tam otomatik ve bilgisayar kontrollü olarak   “continue” sistemle her tür ve formda hayvan yemi üretimi yapmaktadır.                           

Bölgedeki en modern fabrika olan Toprak Lice Yem Fabrikası’nın kaliteli yem   üretiminde önder olması ile piyasadaki etkinliği her geçen gün daha da   artmaktadır. Yem üretim kalitesi ile bölgede hayvan yetiştiriciliğinin   gelişmesini sağlamakta ve yüksek verimli hayvan besiciliğini teşvik etmektedir.   Böylece bölgenin ülke ekonomisine katkısını arttırarak çok önemli bir kilometre   taşı olmuştur.